BELANGRIJKSTE REDENEN OM TE INVESTEREN

 1. BELANGRIJKSTE REDENEN OM TE INVESTEREN

  Main-Reasons
 2. 1 – Succesvolle economische prestaties

  Succesvolle economische prestaties

  • Een bloeiende economie. BBP van USD 231 miljard naar USD 820 miljard in 2013 meer dan verdrievoudigd (Turkse Bureau voor Statistiek / TurkStat).
  • Een stabiele economie met een gemiddelde jaarlijkse groei van 5,1% van het BBP gedurende het laaste decennium.
  • Veelbelovende economie met een mooie toekomst in het verschiet. Gedurende 2012-2017 verwacht men dat Turkije onder de OECD-leden met een gemiddeld jaarlijks groeipercentage van 5,2 van het BBP de snelst groeiende economie zal zijn (OECD Outlook nr. 91).
  • 16e grootste economie van de werelden 6e grootste economie in vergelijking met de EU in 2013 (BBP op PPP, IMF, WEO)
  • Geïnstitutionaliseerde economie gevoed door 135 miljard USD aan Directe Buitenlandse Investeringen gedurende het laatste decennium (CBRT).
  • Een dynamische en volwassen prive-sector met 152 miljard aan export en een toename van 245% tussen 2004 en 2013 (Turkse Bureau voor Statistiek – TurkStat).
 3. 2 – Jonge en dynamische bevolking

  Jonge en dynamische bevolking

  • Een bevolking van 76,7 miljoen (2013, Turkse Bureau voor Statistiek / TurkStat)
  • Grootste percentage jongeren in vergelijking met de EU (Eurostat)
  • De helft van de bevolking is jonger dan 30,7 jaar (2013, TurkStat)
  • Jonge, dynamische, hoog opgeleide en multiculturele bevolking (2013 Turkse Bureau voor Statistiek / TurkStat).
 4. 3 – Gekwalificeerde en concurrerende arbeidsmarkt

  Gekwalificeerde en concurrerende arbeidsmarkt

  • Meer dan 28,3 miljoen jonge, hoogopgeleide en gemotiveerde professionals (2013, Turkse Bureau voor Statistiek – TurkStat).
  • Groeiende arbeidsproductiviteit
  • Ongeveer 610.000 studenten studeren jaarlijks af op 183 universiteiten (2012, Student Selection and Placement Center-OSYM.
  • Meer dan 700.000 HBO afgestudeerden en technici (2012, Turkse Bureau voor Statistiek – TurkStat).
 5. 4 – Liberaal en hervormingsgezind investeringsklimaat

  Liberaal en hervormingsgezind investeringsklimaat

  • De tweede grootste hervormer onder de OECD-landen wat betreft de voorwaarden voor Directe Buitenlandse Investeringen (OECD FDI Regulatory Restrictiveness Index 1997-2012
  • Ondernemersvriendelijke omgeving waarbinnen het opzetten van een bedrijf gemiddeld zo’n 6 dagen duurt, terwijl het gemiddeld aantal dagen onder de OECD-leden meer dan 11 dagen is (World Bank Doing Business Report 2014)
  • Zeer concurrerend investeringsklimaat
  • Sterke industriële en dienstencultuur
  • Gelijke behandeling van alle investeerders
  • Ongeveer 36.950 bedrijven met buitenlands kapitaal in 2013 (Ministerie van Economische Zaken)
  • Internationale arbitrage
  • Garantie van overboeking
 6. 5 – Infrastructuur

  Infrastructuur

  • Nieuw en hoogontwikkelde infrastructuur in transport, telecommunicatie en energie.
  • Goed ontwikkelde en kostenbesparende zeetransport-faciliteiten.
  • Voordeel spoorwegtransport naar Centraal- en Oost-Europa.
  • Goed ontwikkelde transportroutes en directe leveringsmechanismes naar de meeste EU-landen.
 7. 6 – Centraal gelegen

  Centraal gelegen

  • Een natuurlijke brug tussen de Oost-West en Noord-Zuid-assen waardoor er efficiënte en kostenbesparende grote afzetmarkten worden gecreëerd.
  • Eenvoudig toegang tot 1,5 miljard klanten in Europa, Eurazië, het Midden-Oosten en Noord-Afrika.
  • Toegang tot meerdere markten die 25 miljard USD BBP waard zijn.
 8. 7 – Energieportaal en opslagplaats van Europa

  Energieportaal en opslagplaats van Europa

  • Een belangrijk energieportaal en opslagplaats in Europa die Oost en West verbindt
  • Gelegen in de nabijheid van meer dan 70 % van de energiereserves ter wereld terwijl de grootste energieconsument Europa gelijk ten westen van Turkije ligt. Dit maakt Turkije een spil in de doorvoer en de opslag van energie in de regio.
 9. 8 – Lage belastingen en stimuleringsmaatregelingen

  Lage belastingen en stimuleringsmaatregelingen

  • Vennootschapsbelasting teruggebracht van 33% naar 20%.
  • Belastingvoordelen en stimuleringsmaatregelingen in Technische ontwikkelingszones, Industriële zones en Free Zones kunnen een gedeeltelijk of geheel voordeel in de vennootschapsbelasting opleveren, een voordeel op de werkgeverspremies en bij de aankoop van land.
  • R&D en de Wet Innovatieondersteuning
  • Stimuleringsmaatregelingen voor strategische investeringen om de import te verminderen, zowel voor grootschalige als regionale investeringen.
 10. 9 – Douane-unie met de EU sinds 1996

  Douane-unie met de EU sinds 1996

  • Douane-unie met de EU sinds 1996 en Vrije Handelsverdragen met 20 landen (Ministerie van Economie).
  • Meer Vrije Handelsverdragen onderweg
  • Toetredingsonderhandelingen met de EU
 11. 10 – Grote Binnenlandse Markt

  Grote Binnenlandse Markt

  • Van 200.000 breedband-internetaansluitingen in 2002 naar 6 miljoen breedband-internetaansluitingen in 2013 (ICTA, Turkse Bureau voor Statistiek / TurkStat)
  • Van 6 miljoen mobiele telefoonaansluitingen in 2002 naar 23 miljoen mobiele telefoonaansluitingen in 2013 (Turkse Bureau voor Statistiek).
  • Van 16 miljoen Credit-Card gebruikers in 2002 naar 57 miljoen Credit-Card gebruikers in 2013 (The Interbank Card Center of Turkey)
  • Van 33 miljoen passagiers in 2002 naar 131 miljoen passagiers in 2013 (Turkse Bureau voor de Statistiek / TurkStat).
  • Van 2 miljoen internationale toeristen naar 13 miljoen in 2012 (Turkse Bureau voor Statistiek / TurkStat).

Economisch vooruitzicht

De Turkse economie heeft met haar gestage groei opmerkelijke prestaties laten zien gedurende het laatste decennium. Een gedegen macro-economische strategie in combinatie met een voorzichtig fiscaal beleid en grote structurele hervormingen sinds 2002 hebben de Turkse economie geïntegreerd in de globaliserende wereld terwijl het land werd getransformeerd in de grootste ontvanger van Directe Buitenlandse Investeringen in de regio.

De structurele hervormingen die werden aangejaagd door de toetredingsfase van Turkije in de EU hebben de weg geplaveid voor diepgaande veranderingen op meerdere terreinen. De voornaamste doelstellingen van deze inspanningen waren het vergroten van de rol van de private sector in de Turkse economie, het verbeteren van de efficiëntie en weerstand van de financiële sector en het funderen van het sociale zekerheidssysteem. Al deze hervormingen hebben de macro-economische fundamenten van het land verstevigd, de economie groeide jaarlijks gemiddeld 5 % van het BBP gedurende de periode tussen 2002 en 2012.

Gemiddelde jaarlijkse groep van BBP (%) 2002-2012

ASK-Avarage-Annual-Real-GDP-Growth

Bron: OECD, Eurostat en nationale bronnen

Bovendien hebben de indrukwekkende economische prestaties van het afgelopen decennium deskundigen en internationale instellingen aangespoord om betrouwbare programma’s te ontwikkelen met betrekking tot de economische toekomst van Turkije. Volgens de OECD bijvoorbeeld is de verwachting dat Turkije het snelst groeiende OECD-lid zal zijn gedurende de periode 2012 – 2017 met een gemiddelde jaarlijkse groei van 5,2%.

Voorspelling gemiddelde jaarlijkse groei BNP OECD-landen in percentages

2012-2017

ASK-Annual-Real-GDP-Growth

Bron: OECD Economic Outlook No: 91, juni 2012

Samen met een stabiele economische groei heeft Turkije tevens haar overheidsfinanciën op orde gebracht. De door de EU gedefinieerde nominale schuldenlast van algemene overheden is in de periode tussen 2003 en 2013 teruggebracht van 67,7% naar 36,3%. Hierdoor voldoet Turkije sinds 2004 aan de Europese Begrotingsdiscipline (‘Maastrichtsnorm’) waarin is bepaald dat overheidsschulden maximaal 60% van het Bruto Nationaal Product mogen bedragen. In dezelfde periode nam het begrotingstekort af van 10% naar 3%.

Terwijl het BBP sinds 2003 toenam van USD 305 miljard naar USD 820 miljard in 2013 nam het BBP per hoofd van de bevolking toe van USD 4.565 in 2003 tot USD 10.782 in 2013.

De zichtbare verbeteringen in de Turkse economie hebben ook de buitenlandse handel een impuls gegeven. De export bereikte een waarde van USD 152 miljard aan het eind van 2013 terwijl deze in 2003 USD 47 miljard bedroeg. Hetzelfde geldt voor de inkomsten uit het toerisme welke in 2003 USD 14 miljard bedroegen en in 2013 waren gestegen naar USD 32,3 miljard.

Deze opmerkelijke verbeteringen gedurende een korte periode hebben als resultaat dat Turkije als een uitzonderlijke opkomende economie te boek staat en volgens de BBP statistieken in 2013 de 16e economie ter wereld en in verhouding met de EU zelfs de 6e economie genoemd kan worden.

 • Geïnstitutionaliseerde economie gevoed door USD 135 miljard aan Directe Buitenlandse Investeringen.
 • 16e economie ter wereld en 6e economie in verhouding tot de EU (BBP, IMF – WEO).
 • Een robuuste economische groei gedurende het laatste decennium met een gemiddelde jaarlijkse groei van 5,1% gedurende de periode 2003-2013.
 • BBP van USD 305 miljard in 2003 naar USD 820 miljard in 2013.
 • Een gezond economisch beleid met een verstandige begrotingsdiscipline.
 • Een sterke financiële structuur die bestand is tegen de wereldwijde financiële crisis.
ASK ConsultantsBELANGRIJKSTE REDENEN OM TE INVESTEREN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *